Streszczenie

Średnia krocząca jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników trendu. Ze względu na swą konstrukcję, łatwość obliczeniową oraz możliwości weryfikacji jej działania – średnia ta stanowi dziś podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex, rynku akcji, rynku towarowym i rynku obligacji. Duża część automatycznych systemów transakcyjnych oparta jest właśnie o średnie kroczące.

W artykule omówiono sposób obliczania średniej kroczącej, rodzaje oraz możliwości praktycznego zastosowania w inwestycjach na rynku Forex.

Przedstawione w artykule transakcje na rynku Forex oparte były o średnią kroczącą 200-dniową (SMA200). Inwestycja w parę walutową EUR/USD, trwająca niespełna 10 miesięcy przyniosła 43 387 PLN zysku – z kapitału początkowego 100 000 EUR (l lot) = 423 340 PLN przy kursie EUR/PLN = 4.2334. Biorąc pod uwagę to, iż w przeciągu badanego okresu inwestycyjnego zawarte były – na podstawie wskazań SMA200 – tylko 4 transakcje, można stwierdzić, iż stopa zwrotu z inwestycji wynosząca 10,2% jest zadawalająca. Wniosek jestnastępujący: Średnia krocząca jest dobrym wskaźnikiem umożliwiającym inwestorom uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu z dokonywanych transakcji na rynku Forex. Należy jednak nadmienić, iż średnia krocząca niej jest idealnym wskaźnikiem dającym inwestorom 100-procentową pewność podczas zawierania transakcji kupna/sprzedaży danej pary walutowej. Inwestor powinien posiadać również wiedzę na temat innych narzędzi służących doanalizy popytu i podaży oraz wiedze z dziedziny psychologii inwestowania.


Artykuł jest bezpłatny. Chętnych do uzyskania dostępu do artykułu, prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy lub telefoniczne pod numerem +48 660 514 351

Złóż zamówienie