O mnie

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyłem wydział Ekonomii, specjalność - finanse międzynarodowe, bankowość. Od 2004 r. jestem wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W chwili obecnej zatrudniony jestem na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii w zakładzie koniunktury i wzrostu gospodarczego.

W 2014 r. uzyskałem tytuł naukowy "doktora nauk ekonomicznych" na podstawie rozprawy doktorskiej na temat: "Rola zmiennych makroekonomicznych w kształtowaniu się kursu walutowego na rynku Forex".

Od 2008 r. prowadzę koło naukowe "Forex" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest to jedyne koło naukowe w Polsce o tej tematyce, które skupia studentów, przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych gdzie zajmujemy się inwestycjami w praktycznym odniesieniu.

Od 2017 r. prowadzę dodatkowo zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - "Inwestowanie na rynku Forex".

Jestem autorem wielu publikacji naukowych w zakresie inwestycji na rynku Forex i rynku kontraktów CFD, koniunktury na rynku USA oraz polityki fiskalnej i pieniężnej. Moją pasją życiową a jednocześnie działalnością naukowo-badawczą są inwestycje na światowych giełdach papierów wartościowych oraz na rynku Forex.

Od 2000 r jestem inwestorem indywidualnym:

  • Od 2000 r Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – rynek akcji
  • Od 2004 r – rynek Forex
  • Od 2005 r – rynek kontraktów terminowych CFD (metale szlachetne, surowce, towary, indeksy giełdowe, obligacje)
  • Od 2006 r inwestor indywidualny na następujących giełdach amerykańskich: (American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange).
  • Od 2009 r inne Giełdy Papierów Wartościowych np. Brytyjska, Niemiecka, Francuska, Kanadyjska, Australijska.

W swej działalności naukowo-badawczej zajmuję się przede wszystkim powiązaniem teorii z praktyką rynkową zgodnie z dewizą "Ekonomia ma służyć człowiekowi". Głównymi obszarami moich zainteresowań są: mikroekonomia, makroekonomia, socjologia, rynek Forex i instrumenty pochodne w praktyce, zastosowanie teorii Fibonacciego i teorii Fal Elliotta w inwestycjach, day trading, inwestycje na światowych rynkach finansowych, nowatorskie sposoby pomnażania kapitału, psychologia inwestowania oraz opracowywanie automatycznych systemów zawierania transakcji na rynku Forex i rynku CFD.

Złóż zamówienie