Ostrzeżenie o ryzyku

 1. Każdy inwestor podejmujący decyzje odnośnie kupna/sprzedaży na rynkach finansowych musi być świadom poniesienia ewentualnych strat. Poziom wypracowanego zysku jest wprost proporcjonalny do posiadanej wiedzy z zakresu funkcjonowania światowych rynków finansowych oraz doświadczenia na realnym rachunku.
 2. Każdy inwestor musi być świadom, iż odniesienie sukcesu w handlu na rynkach finansowych zależy od:
  • poziomu wiedzy z zakresu analizy technicznej,
  • poziomu wiedzy z zakresu analizy fundamentalnej,
  • poziomu wiedzy z zakresu psychologii inwestowania,
  • intuicji
 3. Wyniki badań naukowych, analizy i opinie są wyrazem wiedzy, doświadczenia i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia.
 4. Wyniki badań naukowych przedstawione w prezentowanych materiałach (publikacjach) – analizy, opinie, recenzje, komentarze
  oraz artykuły - nie stanowią rekomendacji ani sugestii odnośnie indywidualnych decyzji inwestora. Nie stanowią też porady finansowej ani inwestycyjnej w jakiejkolwiek formie.
 5. Zawarte informacje w niniejszych publikacjach inwestor wykorzystuje na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Zawarte informacje w niniejszych publikacjach nie stanowią porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z późniejszymi zmianami).
 7. Wszystkie publikacje prezentowane przez „Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych” Sp. z o.o. – o ile nie określono inaczej – przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i naukowych.
 8. Wszystkie publikacje prezentowane przez „Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych” Sp. z o.o. nie powinny być interpretowane jako:.
  • doradztwo finansowe, inwestycyjne, zabezpieczające lub biznesowe;
  • zalecenia lub pomysł na handel;
  • inny rodzaj zachęty do inwestowania.
 9. „Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty inwestorów wynikające z wykorzystania niniejszych publikacji do handlu na światowych rynkach finansowych. Każda osoba podejmująca decyzje inwestycyjne w oparciu o nasze publikacje (analizy) robi to na własne ryzyko.

Złóż zamówienie