Poniżej zostały przedstawione pierwsze wyniki badań dotyczących inwestycji na rynku Forex, rynku towarowym i rynku indeksów giełdowych.

Założenia:

 1. Badania były prowadzone na rzeczywistym rachunku inwestycyjnym.
 2. Okres prowadzonych badań to 2020 rok - od marca do grudnia (10 miesięcy).
 3. Transakcje na rynku Forex zawierane były na następujących parach walutowych : EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF.
 4. Transakcje na rynku towarowym zawierane były na następujących instrumentach: złoto, ropa.
 5. Transakcje na indeksach giełdowych zawierane były na następujących instrimentach: UK100, US30.
 6. O wyborze kupna lub sprzedaży danego instrumentu decydowały
  • wskaźnik MA100
  • RSI 14
  • wskaźnik własny X
 7. O wyborze momentu zamknięcia transakcji na danym instrumencie decydował wskaźnik własny X.
 8. Decyzje inwestycyjne podejmowane były w oparciu o wykres cenowy (świece japońskie).

Szczegółowe wyniki badań - wraz ze statystyką - zostaną przedstawione wkrótce na stronie spółki.

Autorzy projektu badawczego:

Wojciech Zembura

Katarzyna Chijek

Artem Mazur


Wyniki transakcji z dnia 30.12.2020

Wyniki transakcji z dnia 09.12.2020

Wyniki transakcji z dnia 08.12.2020

Wyniki transakcji z dnia 07.12.2020

Wyniki transakcji z dnia 04.12.2020

Wyniki transakcji z dnia 02.12.2020

Wyniki transakcji z dnia 03.11.2020

Wyniki transakcji z dnia 30.10.2020

Wyniki transakcji z dnia 29.10.2020

Wyniki transakcji z dnia 22.10.2020

Wyniki transakcji z dnia 03.06.2020

Wyniki transakcji z dnia 27.05.2020

Wyniki transakcji z dnia 18.05.2020

Wyniki transakcji z dnia 14.05.2020

Wyniki transakcji z dnia 07.04.2020

Wyniki transakcji z dnia 06.04.2020

Wyniki transakcji z dnia 03.04.2020

Wyniki transakcji z dnia 02.04.2020

Wyniki transakcji z dnia 16.03.2020

Wyniki transakcji z dnia 12.03.2020

Złóż zamówienie